Entreprise

Den komplette entreprise guide

Skal du til at gå i gang med at renovere eller bygge dit drømme hus, så er du kommet til det rette sted. For bolig-bloggen har lavet forarbejdet for dig, så du ikke behøver. Dermed er det nemmere for dig, at komme i gang med at få styr på de praktiske og juridiske ting som hører med til, når man skal til at få en aftale på plads mellem forbruger og håndværker til den rette pris.
entreprise
byggeri

Hvorfor er en entreprise vigtig?

Det er vigtigt for dig som forbruger at have styr på din entreprise, da det er afgørende at få udført en grundig aftale omkring hvad der skal laves og hvornår det skal laves, samt til hvilken pris også. Enterpriser kan være meget forskellige i forhold til hvilke opgaver det drejer sig om. Det anbefales at du har en entreprise, uanset omkring hvilken byggeopgave det drejer sig om. Det kan f.eks. være alt fra små byggeri opgaver i almindelige boliger, til store anlægsprojekter i store virksomheder eller institutioner.

Når der er tale omkring små byggeri opgaver, så er det ofte en aftale mellem bygherren og håndværkeren. Hvis der er tale omkring et stort anlægningsprojekt, så er det ofte en aftale mellem bygherren og entreprenøren.

Med en entreprise har du en detaljeret kontrakt over det der skal udføreres af håndværkeren, så der ikke kommer afvigelser og misforståelser.

Entrepriseformer

Entrepriseformer er en definition for hvilke fagråde det berøre, som f.eks. byggeledelse, jura eller økonomi.
De fire forskellige entrepriseformer er hovedentreprise, totalentreprise, fagentreprise og underentreprise.

Hovedentreprise

I hovedentreprise er der en hovedentreprenør som kontrollere har ansvaret omkring selve det aftalte byggeri. Ved en hovedentreprise kan en rådgiver også være inde over eller overtage ansvaret. Hovedentreprise er meget udbredt for de private bygherre.

Totalentreprise

I totalentreprise er udlevere bygherren den total kontrol og arbejde til entreprenøren, hvilket giver entreprenøren det fulde ansvar for både projektering og dermed ledelsen af byggeriet. Dette er effektivt for virksomheder, da det er den letteste og mindst tidskrævende entrepriseform.

Fagentreprise

I fagentreprise handler det om det modsatte som totalentreprise. Her er det nemlig bygherren som har styringen frem for entreprenøren. Bygherren kan dog stadig uddelegere dele projekteringen til en rådgiver som har mere erfaring på diverse arbejdsopgaver. Da der her stilles større krav til bygherren, er denne entrepriseform bedst egnet til små byggeprojekter.

Underentreprise

Underentreprise er når entreprenøren uddelegere en del af projekteringen til en anden entreprenør. Dette er den mest velegnede entrepriseform for store anlægs og byggeri projekter.

Entreprisekontrakten

Det er vigtigt at du for lavet en god entreprisekontrakt, så der ikke opstår nogle misforståelser og afvigelser undervejs i byggeriet eller renoveringen. Dermed kommer man konflikterne i forkøbet. Hvis det uheldige skulle ske, at der stadig opstår en eller flere konflikter, vil du i så fald spare tid og resurser på hvem der hæfter for hvad, da det indgår i sådan en kontakt. Entreprisekontrakten skal som minimum indeholde følgende punkter:

Ansvarsfordeling omkring projektering

Her indgår man aftaler omkring valget at værktøj, materialer, samt hvilke teknisk e udfordringer og løsninger der indgår i byggeriet. Derudover bliver der i dette punkt også sat en tidsramme for det aftalte byggeri der skal udføres. Bygherren har her mulighed for at overdrage projekteringen til en entreprenør for at fremme byggeriets arbejdsproces. Mennesker er bare mennesker og det er menneskeligt at fejle. Hvis fejl skulle opstå under byggeri processen, skal det her klargøres om der er tale omkring om det er bygherrens eget ansvar. Eller omkring et udførelsessvigt under projektet, for så er det rådgiveren eller entreprenøren som hæfter for det.

Sikkersstillelse og garanti

Har er det vigtigt at der bliver udarbejdet en aftale omkring hvilke forpligtigelser der er angående det færdige byggeri og den endelige betaling den modsatte vej, for det udførte arbejde. Denne form for aftale er med til at give en sikkerhed mellem bygherre og entreprenør. Når man udarbejder aftaler inden for dette, ses det som en norm, at entreprenøren giver stiller en sikkerhed på de 15 procent af den samlede entreprisesum.

Betalingsplan

Her udarbejder bygherren en af aftale sammen med entreprenøren eller håndværkeren omkring, hvornår og hvordan betalingen skal betales for det udførte arbejde. Når man udarbejde en betalingsplan, skal parterne blive enige omkring hvordan den skal opbygges. Dermed om det skal være en festlig betaling pr. måned eller om det skal være når byggeriet er færdiggjort.

Aftaler omkring ekstraarbejder

Dette punkt er meget relevant for større byggerier og anlægsprojekter. Her er vil der være en større risiko for at der kan forekomme uforudsete forhindringer, hvilket vil resultere i en mindre eller større omlægning af projektet. Her skal der udarbejdes en aftale omkring en eller flere ekstra medarbejdere, samt hvor meget og hvornår de skal betales, sådan så der ikke kommer nogle misforståelser og afvigelser.

Tidsplan og konsekvenser af forsinkelse

Der er intet være end hvis ens drømme bolig eller renovering bliver forsinket. Derfor er det vigtigt at have en god og realistisk tidsplan for hele projekteringen. Til dette anbefaler vi at man bygherren og entreprenøren for udarbejdet faste milepæle, som skal være en rettesnor for at byggeriet ikke vil blive forsinket. Det er også vigtigt at man her aftaler hvad der skal gøres, hvis det uheldige skulle ske, at der opstår uforudsete forhindringer, som forsinker den samlede tidsplan.

Dokumentation og kvalitetssikring:

Dette her er et vigtigt punkt at få styr på. Ved at indgår aftaler om følgende kontroller af det dertil udførte arbejde af entreprenøren, kan bygherren få status på hvis der er sket fejl under byggeprojektet. Samtidigt kan entreprenøren også bruge dette punkt med løbende kontroller, at der er bevis på at han har udført sit arbejde ordentligt.

Seneste blog indlæg

Eternittag

Trænger dit hus til et nyt tag eller skal du bygge et nyt hus, så vil et eternittag måske være nyttigt for dig. Det er nemt at have med at gøre  forholdsvis vedligeholdelsesfrit.

Renovering

Er du en af de boligejere, som går og drømmer om et mere moderne hjem. Synes du også at en renovering kan virke som en uoverskuelig proces, så frygt ej.

hus byggeri

Skal du sætte dit nuværende hus i stand med en renovering og dermed blive boende, eller om du skal sælge dit hus og vælge at begive dig ud i et nybyggeri i form af et nyt hus.